Slovenske Alpe

Karta predstavlja območje istoimenske regijske destinacijske organizacije (RDO), ki vključuje 18 gorenjskih občin. Na karti so prikazane glavne naravne in kulturne znamenitosti območja ter možnosti športnega udejstvovanja, ki daje turistu kratek vpogled na to, da gre za res atraktivno turistično območje. Na drugi strani je nekaj kratkih opisov v slovenskem in angleškem jeziku z atraktivnimi fotografijami.