Turizem Bled

Na prvi strani trganke priročnega formata A3 je karta Bleda z okolico s posebej poudarjenimi in oštevilčenimi pohodniškimi potmi in mestni načrt središča Bleda s turistično tematiko. Vsebino dopolnjujejo fotografije in ponudniki. Na drugi strani najdemo karto Gorenjske v merilu 1:100 000 s posebej označenimi in oštevilčenimi kolesarskimi potmi.