Pregledna karta Savinjske regije

Karta v merilu 1 : 240 000 je bila izdelana za istoimensko publikacijo Razvojne agencije Savinjske regije. Predstavlja območje regije in hkrati območje 31 občin.