Občina Hoče - Slivnica

Na prvi strani se nahaja karta v slogu mestnega načrta celotne občine Hoče - Slivnica v merilu 1 : 14 000 z uličnim sistemom vseh naselij. Na drugi strani najdemo turistično karto občine v merilu 1 : 25 000 z besedilom v slovenskem jeziku, ki podprti s fotografijami predstavlja občino, njene športne, kulturne in druge dejavnosti, cerkve, znamenitosti, pohodne poti, ponudbo ribolova ter pomembne naslove in telefonske številke.