Krajevna skupnost Šentilj

KS Šentilj je na panoju velikosti 120 x 155 cm prikazana s fotokarto na podlagi DOF5, označeni in oštevilčeni so pomembni objekti, naravne in kulturne zanimivosti, poleg njih pa so izpisani ponudniki najrazličnejših storitev.