Karta zaledja Slovenske Istre

Na topografski podlagi v merilu 1:75 000 so bile dodane tematske poti (15 izbranih), in sicer pohodniške, kolesarske in učne ter turistična tematska vsebina. Celotna karta zaledja Slovenske Istre je bila uporabljena za prikaz na promocijskih panojih, v promocijskih blokih in v turističnem vodniku.

Karta zaledja Slovenske Istre (za uporabo na promocijskem panoju v sklopu projekta Revitas)

Na topografski podlagi v merilu 1:75 000 so bile dodane tematske poti, in sicer pohodniške, kolesarske in konjeniške ter turistična tematska vsebina iz promocijskega gradiva.