Karta za zloženko Pohodniška pot po Štorah

Topografska podlaga je bila izdelana v merilu 1 : 25 000 za manjše območje okrog Štor. Nanjo je vrisana t.i. Pohodna pot po Štorah v osmih različicah, ki jih izbere pohodnik sam. Na poti so označena počivališča, usmerjevalne table na poti in oznake za smeri hoje.